40cm parabolka OP40 – popis a instrukce pro montáž

Hodnocení

DOPORUČUJEME !

malá parabolka pro krátké a středně dlouhé spoje, hliníkový talíř, robustní celokovová konstrukce, zaměření snadnější než u středové paraboly, bezproblémové uchycení

Kde nakoupit

www.i4wifi.cz (balení 2ks)

Zisk s ozařovači nn-12 / nn-12 DUPLEX

24 dBi

Celkové rozměry talíře

410 x 385 mm

Čisté rozměry parabolické plochy

400 x 375 mm

Maximální průměr stožáru

55 mm

Možnost upevnění na průběžný svislý stožár

ANO, s rezervou

Možnost upevnění na bok (ozařovačem do strany)

ANO, nejlépe na vodorovné výložné rameno (umožní nastavení elevace).

Rameno držící ozařovač

Obdélníkový dutý profil z hliníkové slitiny, délka cca 28cm

Zadní díl uchycení

Plechový výlisek

Úchyt ozařovače

Černý plast

Montáž úchytu na stožár

Plechový úchyt montujeme obráceně, obloukovým výřezem směrem od ramene ozařovače (viz obrázek). Šroub ve výřezu nastavíme zhruba k rysce. Výřez dovoluje naklopení až do záporného sklonu cca 3 stupně. Dosměrujeme pomocí kartonového zaměřovače – viz následující řádek tabulky

Nasměrování

Parabolu nejlépe nasměrujeme pomocí jednoduchécho zaměřovače ze dvou kousků kartonu (je dodáván spolu s parabolou). Menší díl nasadíme na konec ramene, tam kde hliníkové rameno přechází v plastový úchyt ozařovače. Větší díl vsuneme mezi zadní stěnu paraboly a plechový úchyt (viz obrázek). Míříme jako puškou - tak abychom vnější rohy kartonů viděli v zákrytu s protistanicí. Takto zaměřenou anténu již není potřeba dosměrovávat podle síly signálu.

Montáž ozařovače

Osazení na ozařovači je cca 3-4mm od úchytu. Přesná vzdálenost není kritická, osazení je možno i opřít o úchyt.

Nastavíme polarizaci: V - konektor dolů, H - konektor do strany

Zajistíme odtok kondenzátu z ozařovače. Při montáži ozařovačem nahoru a do strany použijeme víčko s otvorem, pokud je ozařovač v rovině či "v záklonu", vyšroubujeme spodní ze tří šroubů v zadní části. Polarizace je ve všech montážních polohách souhlasná s orientací konektoru vůči zemi. Tj. s konektorem svisle nahoru či dolů je polarizace vertikální, s konektorem vodorovně horizontální.