Offsetové paraboly v otázkách a odpovědích


Q: Lze použít jakoukoli „satelitní“ parabolu?

A: Ano, ale některé vyžadují úpravy uchycení. Námi doporučené typy umožňují montáž bez jakýchkoli úprav.


Q: Jaká velikost paraboly je nejvhodnější?

A: Velikost zvolte podle vzdálenosti, na kterou budete spoj provozovat, podle délky kabelu a podle požadované odolnosti vůči rušení. Větší paraboly mají větší zisk a užší vyzařovací úhel, takže lze s nimi realizovat delší spoje s vyšší odolností vůči rušení.


Q: Dobrá, ale u větší paraboly musí snad být jiný ozařovač?

A: Pro optimální ozáření paraboly není důležitá celková velikost, ale poměr ohniskové vzdálenosti k velikosti (f/D). Ekvivalentní f/D se u „satelitních“ parabol pohybuje v rozmezí 0,5-0,75. Ozařovač nn-12 je navržen pro toto rozmezí.


Q: Bojím se, že se mi nepodaří anténu správně nasměrovat.

A: Směrování offsetové antény není náročnější než nastavování stejně velké středové paraboly. Pokud použijete jednu z doporučených parabol a nastavíte sklon talíře podle instrukcí, lze při pečlivé práci docílit dobrého zamíření i bez měření síly signálu. Ideální je samozřejmě doladit směrování dle síly signálu, zvláště u větších parabol. To však platí i pro středové talíře.


Q: Stačí obyčejná levná parabola, nebo mám investovat do kvalitnějšího talíře?

A: Rozhoduje především kvalita ozařovače. Odchylky od dokonale parabolického tvaru, případně mírně pružící uchycení nejsou na 5GHz kritickou závadou, protože frekvence je oproti satelitnímu příjmu zhruba poloviční. Vyzařovací úhly jsou cca dvojnásobné, takže při výkyvu ozařovače nebo paraboly nehrozí ztráta signálu.


Q: Jaké jsou vlastnosti v porovnání se středovou (osově symetrickou) parabolou?

A: Hlavní výhoda je v mimořádně silném potlačení postranních laloků již v malých úhlech od hlavního směru vyzařování. To znamená, že offsetová anténa je velmi odolná vůči rušení, včetně rušení ze zdrojů v malém úhlu od protistanice. Naproti tomu vyzařovací charakteristiky středových parabol, zvláště relativně malých, jsou nepříznivě ovlivněny zastíněním reflektoru ozařovačem, jeho nosnou konstrukcí a napájecím vedením. Opatření středové paraboly bubnem pomáhá sice odstranit rušení zezadu a ze strany, vysokou úroveň postranních laloků v dopředném směru však spíše zhoršuje.


Q: Proč se tedy offsetové antény ve větším měřítku nepoužívají pro pozemní komunikaci?

A: Offsetové konstrukce se pro pozemní komunikaci používají, například u extrémně náročných aplikací anténa typu „cornucopia“. Většímu rozšíření brání vysoká cena. Pro běžné použití bez zakrytování jsou zase překážkou větší nároky na ozařovač. Vzhledem k delšímu ekvivalentnímu poměru f/D nevyhovují levné ozařovače typu „plechovka“, „dipól“, „zpětný ozařovač“ apod. Je nutné použít směrovější ozařovače, které jsou větší, nákladnější, a obtížně se u nich dosahuje symetrie vyzařování, jednotný fázový střed a nízká úroveň vlastních postranních laloků.