Jsme malá rodinná firma. Členové rodiny se v oboru bezdrátové komunikace pohybují již mnoho desetiletí, anténami pro wifi pásma jsme se začali zabývat v roce 2002, nejdříve jen ze zájmu. Ke komerční výrobě nás přivedla především neuspokojivá kvalita antén na trhu. Výroba antén dodnes není hlavním zdrojem naší obživy. I proto si v dnešním konkurenčním prostředí můžeme dovolit luxus nekompromisního návrhu antény bez neúměrného šetření na materiálu a na technologii výroby. Raději než na líbivý obal a povrchovou úpravu se soustřeďujeme na impedanční přizpůsobení a především na vyzařovací charakteristiky. Vyvíjíme typy antén, které jsou typické spíše pro vyšší kmitočtová pásma a na WiFi se jinak příliš nevyskytují, mj. kvůli větší materiálové náročnosti. Nepoužíváme návrhy známé z UHF/VHF pásem, u kterých při zmenšení na centimetrové vlny již vznikají velké ztráty v oblasti vnitřních napájecích vedení, případně symetrizačních obvodů. Zatím se vyhýbáme i panelovým anténám, které kromě ztrát v PCB substrátu v obvyklém provedení trpí nedostatečným potlačením zpětného a postranního vyzařování.